วุฒิวัฒน์การพิมพ์
Print

ขั้นตอนการสั่งซื้อสิ่งพิมพ์และการชำระเงิน

ขั้นตอนที่1-ตรวจสอบราคา

เมื่อท่านได้แจ้งสเปคสินค้าที่ท่านต้องการจัดพิมพ์กับทาง โรงพิมพ์ วุฒิวัฒน์ การพิมพ์ แล้วหลังจากท่านได้รับการยืนยันราคาจากทางโรงพิมพ์ ทางเราจะแจ้งยืนยันโดยทำใบเสนอราคากลับไปถึงท่าน เพื่อแจ้งราคาสินค้าให้ท่านทราบอย่างละเอียด เป็นอันสิ้นสุดขั้นตอนการประเมินราคาสิ่งพิมพ์


ขั้นตอนที่2-ยืนยันการสั่งซื้อ

สำหรับลูกค้าที่ผ่านการรับรองการสั่งซื้อระบบเครดิต
  • จัดส่งใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) มาถึง บริษัท วุฒิวัฒน์ การพิมพ์ จำกัด กลับมาถึงเราทางโทรสาร 0-2864-7471 หรือทาง E-mail
สำหรับลูกค้าทั่วไป
  • โอนเงินค่ามัดจำการสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวนเงิน 50 % ของราคาตามใบเสนอราคา แล้วส่งใบสลิปการโอนเงิน มาที่โทรสาร 0-2864-7471 พร้อมเขียนกำกับรายละเอียดของผู้จ้างงานและชื่องานคร่าวๆ เพื่อให้ทางโรงพิมพ์สะดวกในการติดตาม


ขั้นตอนที่3-จัดเตรียมต้นฉบับ

ทางผู้จ้างจัดเตรียมรายละเอียดไฟล์งาน ข้อความ, รูปภาพประกอบต่างๆ มาที่ ส่งมาในรูปของแผ่น CD หรือทาง Email แล้วทาง โรงพิมพ์ วุฒิวัฒน์ การพิมพ์ จะส่งให้ตรวจปรู๊ฟเพื่อตรวจสอบและแก้ไขจนถูกต้อง จนพร้อมทำการพิมพ์

การชำระเงิน
  • ชำระเงินสด
ชำระเงินสดกับพนักงานที่มาส่งสินค้าหรือชำระด้วยเช็คเงินสดสั่งจ่าย บริษัท วุฒิวัฒน์ การพิมพ์ จำกัด
  • ชำระเงินสดผ่านธนาคาร
นำเงินฝากเข้าบัญชีกระแสรายวันของทางบริษัทฯ (โอนต่างจังหวัดจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการโอน) โอนเข้าชื่อบัญชี : บริษัท วุฒิวัฒน์ การพิมพ์ จำกัด ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 749 101219 0 เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาโทรแจ้งและแฟกซ์สลิปใบโอนเงินมาที่เบอร์ 02-8647471
Last Updated on Friday, 05 September 2014 15:31
 

Login FormAddress

บริษัท วุฒิวัฒน์ การพิมพ์ จำกัด

14 ถนนแก้วเงินทอง แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

มือถือ : 088-2299258

ติดต่อ : คุณกอล์ฟ

โทรสาร : 0-2864-7471
E-mail : vwprinting1981@gmail.com

vuttiwat pic.jpg