วุฒิวัฒน์การพิมพ์
PRODUCTS Print

นามบัตร (Namecard)

รายละเอียดในการจัดทำ
ขนาดมาตรฐาน (Size)
 • 5.5 x 9 cm.
 • 5 x 9 cm.
 • 5.5 x 18 cm.
 • ตามความต้องการของลูกค้า
กระดาษที่นิยมใช้ในการผลิต (Paper)
 • อาร์ตการ์ด (Art Card Paper-Premium)
 • การ์ดขาว (White Card Paper-Premium)
 • กระดาษแฟนซี (Fancy Paper)
 • การ์ดพีวีซี (PVC Card)
รายละเอียดพิเศษในการเพิ่มจุดสนใจในผลิตภัณฑ์
 • เคลือบ UV
 • เคลือบด้าน / เคลือบเงา
 • เคลือบ Spot UV
 • ปั้มนูน
 • ปั้มทอง/ ปั้มเงิน / ปั้มสีพิเศษ
 • สีพิเศษ (สีสะท้อนแสง)
คูปอง (Voucher)

รายละเอียดในการจัดทำ
ขนาดมาตรฐาน (Size)
 • ตามความต้องการของลูกค้า
กระดาษที่นิยมใช้ในการผลิต (Paper)
 • อาร์ตมัน (Art Paper-Gloss Premium)
 • อาร์ตด้าน (Art Paper-Matt Premium)
 • ปอนด์ (Bond Paper)
รายละเอียดพิเศษในการเพิ่มจุดสนใจในผลิตภัณฑ์
 • เคลือบ UV
 • เคลือบด้าน / เคลือบเงา
 • เคลือบ Spot UV
 • ปั้มทอง/ ปั้มเงิน / ปั้มสีพิเศษ
 • สีพิเศษ (สีสะท้อนแสง)
 • พับ
 • รันนัมเบอร์โปสเตอร์ (Poster)

รายละเอียดในการจัดทำ
ขนาดมาตรฐาน (Size)
 • A3
 • A2
 • A1
 • ตามความต้องการของลูกค้า
กระดาษที่นิยมใช้ในการผลิต
 • อาร์ตมัน (Art Paper-Gloss Premium)
 • อาร์ตด้าน (Art Paper-Matt Premium)
 • ปอนด์ (Bond Paper)
รายละเอียดพิเศษในการเพิ่มจุดสนใจในผลิตภัณฑ์
 • เคลือบ UV
 • เคลือบด้าน / เคลือบเงา
 • เคลือบ Spot UV
 • ปั้มทอง/ ปั้มเงิน / ปั้มสีพิเศษ
 • สีพิเศษ (สีสะท้อนแสง)บัตรเชิญ (Invitations)

รายละเอียดในการจัดทำ
ขนาดมาตรฐาน (Size)
 • 10.16 x 15.24 cm (4 x 6 inch)
 • 12.70 x 17.78 cm (5 x 7 inch)
 • 20.32 x 15.24 cm (8 x 6 inch)
 • 25.4 x 17.78 cm (10 x 7 inch)
 • ตามความต้องการของลูกค้า
กระดาษที่นิยมใช้ในการผลิต (Paper)
 • อาร์ตการ์ด (Art Card Paper-Premium)
 • กระดาษแฟนซี (Fancy Paper)
รายละเอียดพิเศษในการเพิ่มจุดสนใจในผลิตภัณฑ์
 • เคลือบ UV
 • เคลือบด้าน / เคลือบเงา
 • เคลือบ Spot UV
 • ปั้มทอง/ ปั้มเงิน / ปั้มสีพิเศษ
 • ปั๊มนูน
 • สีพิเศษ (สีสะท้อนแสง)
 • พับแฟ้ม (Folder)

รายละเอียดในการจัดทำ
ขนาดมาตรฐาน (Size)
 • ตามความต้องการของลูกค้า
กระดาษที่นิยมใช้ในการผลิต (Paper)
 • อาร์ตการ์ด (Art Card Paper-Premium)
รายละเอียดพิเศษในการเพิ่มจุดสนใจในผลิตภัณฑ์
 • เคลือบ UV
 • เคลือบด้าน / เคลือบเงา
 • เคลือบ Spot UV
 • ปั้มทอง/ ปั้มเงิน / ปั้มสีพิเศษ
 • ปั๊มนูน
 • สีพิเศษ (สีสะท้อนแสง)
 • พับ
 • ไดคัท ช่องเสียบ นามบัตร, ซีดีนิตยสาร (Magazine)

รายละเอียดในการจัดทำ
ขนาดมาตรฐาน (Size)
 • A4
 • ตามความต้องการของลูกค้า
กระดาษที่นิยมใช้ในการผลิต (Paper)
 • อาร์ตการ์ด (Art Card Paper-Premium)
 • อาร์ตมัน (Art Paper-Gloss Premium)
 • อาร์ตด้าน (Art Paper-Matt Premium)
 • ปอนด์ (Bond Paper)
รายละเอียดพิเศษในการเพิ่มจุดสนใจในผลิตภัณฑ์
 • เคลือบ UV
 • เคลือบด้าน / เคลือบเงา
 • เคลือบ Spot UV
 • ปั้มทอง/ ปั้มเงิน / ปั้มสีพิเศษ
 • ปั๊มนูน
 • สีพิเศษ (สีสะท้อนแสง)
 • เข้าเล่มไสสันกาว
 • เข้าเล่มมุงหลังคา


แคตตาล็อก (Catalogue)

รายละเอียดในการจัดทำ
ขนาดมาตรฐาน (Size)
 • A4
 • ตามความต้องการของลูกค้า
กระดาษที่นิยมใช้ในการผลิต (Paper)
 • อาร์ตการ์ด (Art Card Paper-Premium)
 • อาร์ตมัน (Art Paper-Gloss Premium)
 • อาร์ตด้าน (Art Paper-Matt Premium)
 • ปอนด์ (Bond Paper)
รายละเอียดพิเศษในการเพิ่มจุดสนใจในผลิตภัณฑ์
 • เคลือบ UV
 • เคลือบด้าน / เคลือบเงา
 • เคลือบ Spot UV
 • ปั้มทอง/ ปั้มเงิน / ปั้มสีพิเศษ
 • ปั๊มนูน
 • สีพิเศษ (สีสะท้อนแสง)
 • เข้าเล่มไสสันกาว
 • เข้าเล่มมุงหลังคา
 • พับ


เมนู (Menu)

รายละเอียดในการจัดทำ
ขนาดมาตรฐาน (Size)
 • A4
 • ตามความต้องการของลูกค้า
กระดาษที่นิยมใช้ในการผลิต (Paper)
 • อาร์ตการ์ด (Art Card Paper-Premium)
รายละเอียดพิเศษในการเพิ่มจุดสนใจในผลิตภัณฑ์
 • เคลือบ UV
 • เคลือบด้าน / เคลือบเงา
 • เคลือบ Spot UV
 • ปั้มทอง/ ปั้มเงิน / ปั้มสีพิเศษ
 • ปั๊มนูน
 • สีพิเศษ (สีสะท้อนแสง)
 • เข้าห่วง
 • เข้าเล่มมุงหลังคา
 • พับคู่มือ (Manual)

รายละเอียดในการจัดทำ
ขนาดมาตรฐาน (Size)
 • A4
 • A5
 • ตามความต้องการของลูกค้า
กระดาษที่นิยมใช้ในการผลิต (Paper)
 • อาร์ตการ์ด (Art Card Paper-Premium)
 • อาร์ตมัน (Art Paper-Gloss Premium)
 • อาร์ตด้าน (Art Paper-Matt Premium)
 • ปอนด์ (Bond Paper)
รายละเอียดพิเศษในการเพิ่มจุดสนใจในผลิตภัณฑ์
 • เคลือบ UV
 • เคลือบด้าน / เคลือบเงา
 • เคลือบ Spot UV
 • ปั้มทอง/ ปั้มเงิน / ปั้มสีพิเศษ
 • ปั๊มนูน
 • สีพิเศษ (สีสะท้อนแสง)
 • เข้าเล่มมุงหลังคาป้ายตราสินค้า (Tag)

รายละเอียดในการจัดทำ
ขนาดมาตรฐาน (Size)
 • 10 x 5 cm.
 • 10 x 10 cm.
 • ตามความต้องการของลูกค้า
กระดาษที่นิยมใช้ในการผลิต (Paper)
 • อาร์ตการ์ด (Art Card Paper-Premium)
 • กระดาษแฟนซี (Fancy Paper)
รายละเอียดพิเศษในการเพิ่มจุดสนใจในผลิตภัณฑ์
 • เคลือบ UV
 • เคลือบด้าน / เคลือบเงา
 • เคลือบ Spot UV
 • ปั้มทอง/ ปั้มเงิน / ปั้มสีพิเศษ
 • ปั๊มนูน
 • สีพิเศษ (สีสะท้อนแสง)
 • เจาะรูร้อยเชือกฉลาก (Label)

รายละเอียดในการจัดทำ
ขนาดมาตรฐาน (Size)
 • ตามความต้องการของลูกค้า
กระดาษที่นิยมใช้ในการผลิต (Paper)
 • สติ๊กเกอร์พีวีซีเงา
 • สติ๊กเกอร์พีวีซีด้าน
 • สติ๊กเกอร์กระดาษเงา
 • สติ๊กเกอร์กระดาษ
รายละเอียดพิเศษในการเพิ่มจุดสนใจในผลิตภัณฑ์
 • เคลือบ UV
 • เคลือบด้าน / เคลือบเงา
 • เคลือบ Spot UV
 • ปั้มทอง/ ปั้มเงิน / ปั้มสีพิเศษ
 • สีพิเศษ (สีสะท้อนแสง)
 • ไดคัทบรรจุภัณฑ์ (Package)

รายละเอียดในการจัดทำ
ขนาดมาตรฐาน (Size)
 • ตามความต้องการของลูกค้า
กระดาษที่นิยมใช้ในการผลิต (Paper)
 • อาร์ตการ์ด (Art Card Paper-Premium)
 • การ์ดขาว (White Card Paper-Premium)
 • กระดาษกล่องแป้ง
รายละเอียดพิเศษในการเพิ่มจุดสนใจในผลิตภัณฑ์
 • เคลือบ UV
 • เคลือบด้าน / เคลือบเงา
 • เคลือบ Spot UV
 • ปั้มทอง/ ปั้มเงิน / ปั้มสีพิเศษ
 • สีพิเศษ (สีสะท้อนแสง)
 • ไดคัทปฏิทิน (Calendar)

รายละเอียดในการจัดทำ
ขนาดมาตรฐาน (Size)
 • ตามความต้องการของลูกค้า
กระดาษที่นิยมใช้ในการผลิต (Paper)
 • อาร์ตการ์ด (Art Card Paper-Premium)
 • การ์ดขาว (White Card Paper-Premium)
รายละเอียดพิเศษในการเพิ่มจุดสนใจในผลิตภัณฑ์
 • เคลือบ UV
 • เคลือบด้าน / เคลือบเงา
 • เคลือบ Spot UV
 • ปั้มทอง/ ปั้มเงิน / ปั้มสีพิเศษ
 • สีพิเศษ (สีสะท้อนแสง)
 • ไดคัท
 • เข้าห่วงบิล (Bill)

รายละเอียดในการจัดทำ
ขนาดมาตรฐาน (Size)
 • A4
 • ตามความต้องการของลูกค้า
กระดาษที่นิยมใช้ในการผลิต (Paper)
 • กระดาษเคมี (คาร์บอนด์ในตัว) (Carbond Paper)
 • กระดาษปอนด์ (Bond Paper)
 • กระดาษปรู๊ฟ
รายละเอียดพิเศษในการเพิ่มจุดสนใจในผลิตภัณฑ์
 • รันนัมเบอร์
 • เจาะปรุ
 • เข้าเล่มเย็บแม๊ก
 • ไสสันกาวใบปลิว, โบรชัวร์, แผ่นพับ (Brochure And Leaflet)

รายละเอียดในการจัดทำ
ขนาดมาตรฐาน (Size)
 • A4
 • A5
 • ตามความต้องการของลูกค้า
กระดาษที่นิยมใช้ในการผลิต (Paper)
 • อาร์ตมัน (Art Paper-Gloss Premium)
 • อาร์ตด้าน (Art Paper-Matt Premium)
 • ปอนด์ (Bond Paper)
รายละเอียดพิเศษในการเพิ่มจุดสนใจในผลิตภัณฑ์
 • เคลือบ UV
 • เคลือบด้าน / เคลือบเงา
 • เคลือบ Spot UV
 • ปั้มทอง/ ปั้มเงิน / ปั้มสีพิเศษ
 • สีพิเศษ (สีสะท้อนแสง)
 • พับLast Updated on Saturday, 05 July 2008 18:33
 

Login FormAddress

บริษัท วุฒิวัฒน์ การพิมพ์ จำกัด

14 ถนนแก้วเงินทอง แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

มือถือ : 088-2299258

ติดต่อ : คุณกอล์ฟ

โทรสาร : 0-2864-7471
E-mail : vwprinting1981@gmail.com

vuttiwat pic.jpg
Nike Free 3.0 V5 Femme Verte Noir Nike Free Run 2 Femme Nike Roshe Run Danmark Nike Roshe Run Speckle Nike Free Tiffany Blue Nike Free Run 5.0 Jordan Shoes Jordan Shoes All Black Nike Huarache Dames Kopen Nike Huarache Wit Pure Platinum Nike Air Max 90 Dames Nike Roshe Run Dames Nike Air Max 90 Red Nike Air Max 90 UK Nike Roshe Run Floral Nike Roshe Run Flyknit Nike Free Running Shoes Nike Air Huarache Womens All Rose Nike Roshe UK Sale Nike Roshe Run UK